Na rok 2018 je opět připravena pro zájemce výzva VČV. Pro neznalé se jedná o spojení tří cykloakcí nezávodního charakteru v našem okolí konaných nezávisle na sobě. Zahajuje Vikr Bike 19.5 2018 - ve Vítkovicích v Krkonoších. Dochází zde ke změně kontaktní osoby pro info. a následné dotazy - Rychtr Milan tel. 603 164 655. Následuje Víchovské MTB Cyklotoulání 23.6 2018 - ve Víchové nad Jizerou a vše zakončí 18.8 2018 Čisteckej pedál v Čisté u Horek. Zde při společném posezení proběhne vyhlášení VČV. Z pohledu účastníka je nutné ÚSPĚŠNÉ A VČASNÉ přihlášení se zaplaceným startovným na všech třech cykloakcích zvlášť a posléze je v daný termín absolovovat.

Pro přihlášení poslouží pouze správně vyplněná Přihláška VČV 2018

POZOR nezaměňujte s přihláškami na jednotlivé cykloakce. K předčasnému uzavření přihlášek může dojít v případě naplnění limitovaného počtu 200 účastníků na jedné ze tří cykloakcí. Potřebné další informace najdete na stránkách jednotlivých pořadatelů. www.cyklotoulani.cz   www.vikrbike.cz

Po 30.4 2018 bude možné pouze VČASNÉ ODHLÁŠENÍ. Do 30.7 2018 přijímáme možnosti odhlášení s vrácením startovného. Po 31.7 2018 je nutné za sebe nahlásit případnou náhradu, nebo Vaše místo bude nabídnuto případnému jinému zájemci bez možnosti vrácení startovného. Děkujeme za pochopení.