Před akcí bude vše v rámci možnosti označeno růžovým značkovacím sprejem a směrovkami.

                  

Po návratu z vyjížďky se můžete těšit jako vždy na GULÁŠEK.
Po té bude následovat doprovodný program.

Dále nabízíme možnost UBYTOVÁNÍ a to buď ve vlastních stanech nebo v sokolovně (karimatky), zde si můžete dát sprchu a také uložit svá kola

Vše se koná za každého počasí.

Upozornění pro jezdce:

- Pořadatelé nezodpovídají za újmy na zdraví či majetku, které mohou vzniknout účastníkům v souvislosti s účastí na tomto sportovním podniku.
- Jede se na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
- Za nezletilé účastníky musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.

- Akce se jede za plného provozu, proto je přilba doporučeným ochranným prostředkem.                                                                                                     Nejedná se o závod !!!