Čisteckej pedál se jede za plného silničního provozu! Ochranná cyklistická přilba je doporučená! Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s Čisteckým pedálem.

Účastníci mladší 18ti let předloží písemný souhlas zákonného zástupce, nebo pojedou v jeho doprovodu!!!

Přihláška je k dispozici pouze na těchto stránkách a v kanceláři OÚ v Čisté u Horek.

                                                    NE U POŘADATELŮ!!!

Prezentace/odjezd: 17. srpna 2019, 8.00 - 9.00 hod. ze hřiště v Čisté u Horek

Příjezd: do 17.00 hod. i déle (od 15:00 výdej občerstvení)

Za oficiální přihlášení bude považováno složení hotovosti spolu s řádně vyplněnou přihláškou u pořadatele.

Platba účastnického poplatku do 20.7.2019 (250,- Kč). V ceně startovného je tričko, gulášek a další občerstvení.

Startovné nebude vráceno, nedojde-li ke včasnému udání důvodu neúčasti. Odhlášení lze provést nejpozději do 31.7.2019 u pořadatele. Pokud nedojde k řádnému odprezentování v den akce do 09.00 hod. bude Vaše přihlášení bráno za zrušené a nabídnuto dalším zájemcům. Usnadní to práci při ranní prezentaci a možnosti přihlásit za Vás náhradu. Děkujeme za pochopení. Z organizačních důvodů žádáme o dodržení termínu odevzdání přihlášek. Prozatím jsme schopni zvládnout 200 oficiálně přihlášených "bikerů, bikerek a bikerčat".

Nebráníme však nikomu v účasti na této akci i mimo oficiální přihlášení... Předem díky.

 Případné dotazy rádi zodpovíme: Martin Urban tel... 775 710 123