Podmínky účasti 2017

Čisteckej pedál se jede za plného silničního provozu! Ochranná cyklistická přilba je doporučená! Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s cyklotoulkami.

Účastníci mladší 18ti let předloží písemný souhlas zákonného zástupce, nebo pojedou v jeho doprovodu!

Přihláška je k dispozici pouze na těchto stránkách, případně v kanceláři obecního úřadu v Čisté u Horek - NE PŘÍMO U POŘADATELŮ!!!

!!! PŘIHLÁŠKA 2017 !!! >  zde  <

 

Prezentace/odjezd: 19. srpna 2017, 8.00 - 9.00 hod. ze hřiště v Čisté u Horek

Příjezd: do 17.00 hod. i déle (od 15:00 výdej občerstvení)

Za oficiální přihlášení bude považováno složení hotovosti spolu s vyplněnou přihláškou u pořadatele.

 

Platba účastnického poplatku do 21.7.2017  (250,- Kč).   V ceně startovného je tričko, gulášek a další občerstvení.

Startovné nebude vráceno,  nedojde-li ke včasnému udání důvodu neúčasti. Odhlášení lze provést nejpozději do 21.7.2016 u pořadatele. Pokud nedojde k řádnému odprezentování v den akce do 09.00 hod bude Vaše přihlášení bráno za zrušené a nabídnuto dalším zájemcům. Usnadní to práci při ranní prezentaci a možnosti přihlásit za Vás náhradu. Děkujeme. Z organizačních důvodů žádáme o dodržení termínu odevzdání přihlášek. Prozatím jsme schopni zvládnout 200 oficiálně přihlášených "bikerů, bikerek a bikerčat".

Nebráníme však nikomu v účasti na této akci i mimo oficiální přihlášení...         Předem díky.

Informace o ubytování a jiné případné dotazy rádi zodpovíme:

Martin Urban, 775710123